Vertrouwenspersonen / Meldpunt Misbruik

De Nederlandse Gereformeerde kerk van Breukelen wil een heilige en veilige plaats zijn. Helaas moeten we constateren dat dit in een gebroken wereld niet altijd vanzelfsprekend is. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact op met een van de (interne of externe) vertrouwenspersonen of het Meldpunt. Bij het Meldpunt kan dat ook anoniem.

De vertrouwenspersonen zijn aangesteld door de kerkenraad. Zij geven aandacht aan signalen en maken het onderwerp (preventie van) seksueel misbruik bespreekbaar. Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp, fungeert de vertrouwenspersoon als eerste aanspreekpunt. Ieder gemeentelid kan zich rechtstreeks wenden tot een van de vertrouwenspersonen.

Aangesteld als interne vertrouwenspersoon binnen onze gemeente is:
– Martina Meijer, 06-42505686, info@hippp.nl

Aangesteld als externe vertrouwenspersoon is:
– Jantine Augustijn-van Henten, 035-5825427 / 06-29307493, vertrouwenspersoon@ngkloosdrecht.nl, lid van de NGK Loosdrecht

Meldpunt Misbruik
Op initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Gereformeerde Kerken is de Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties opgericht. De vertrouwenspersoon fungeert ook als contactpersoon voor het Meldpunt. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk. Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl. Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)