Reguliere diensten

Diensten
In onze gemeente wordt normaal gesproken één keer per zondag een dienst gehouden. De ochtenddienst begint om 10:00 en duurt gemiddeld een uur. We vinden het belangrijk om elkaar ook na de dienst te ontmoeten en daarom is er bijna elke zondag gelegenheid om samen koffie te drinken.

Kinderen en jeugd
Voor de kleintjes van 0-4 jaar is er elke week opvang beschikbaar. Regelmatig is er voor de peuters een werkje over een bijbelverhaal. Ook wordt er gezongen met de kinderen.

Voor de kinderen van groep 1-3 van de basisschool is er wekelijks Kinderkerk. Eens in de veertien dagen is er ook een eigen programma voor de kinderen uit groep 4-6 van de basisschool. Na een gezamenlijke start met de rest van de gemeente vertrekken de kinderen naar hun eigen ruimte. Daar vertellen we de kinderen altijd een verhaal uit de Bijbel, op een manier die bij hen past. We vinden het belangrijk dat zij al jong een besef krijgen van wie God voor hen wil zijn. Na de vertelling laten we hen lekker knutselen of een kleurplaat kleuren. Vaak om het thema van de vertelling te visualiseren. En natuurlijk bidden we ook samen en zingen we veel liedjes. Het is altijd een gezellige en ontspannen ‘boel’. Elk kind krijgt persoonlijke aandacht en heeft een eigen plekje. Zo leren onze kleintjes op hun eigen niveau de Bijbel kennen en …. ook hun leeftijdsgenootjes.

Voor de oudere jeugd is er wekelijks een introductie op het thema van de preek in de vorm van een KidD-blok.

Preek
In de kerkdiensten van de Nederlandse Gereformeerde Kerk Breukelen neemt de preek een centrale plaats in. We geloven dat God zich bekend maakt door de Bijbel. Elke zondag zijn er predikanten, zoals onze voorganger ds. Frank Schneider, of onze emeritus-predikant ds. Gerrit Zwarts, die ons voorgaan in het luisteren naar Gods woord.

In de preken gaat het vooral om twee dingen:

1. Dat Jezus Christus centraal staat als Heer en God de Vader alle eer ontvangt.
2. Dat de actualiteit van Gods woord duidelijk is voor mensen in de 21e eeuw.

Muziek en Liturgie
Tijdens de samenkomsten of erediensten zingen we liederen van verschillende herkomst. Per lied kan de instrumentale begeleiding variëren. De basis van de begeleiding van de gemeentezang is vanouds het orgel. Sommige liederen, bij voorbeeld die uit de Opwekkingsbundel, vragen om een andere manier van begeleiden. Daarom kent onze gemeente ook een muziekgroep met een scala van instrumenten (fluiten, klarinet, gitaren, bugel, accordeon, cello en piano). Met alle liederen brengen we God de lof toe die Hij verdient, tot opbouw van de gemeente en eer van Zijn grote naam.

Als organisten zijn aan onze gemeente verbonden Erik van Vliet en Egbert Verhoef. De muziekgroep staat onder leiding van Frank Schneider.

Beamteam
Ter ondersteuning van de dienst op zondagmorgen is een Beamteam in onze kerk actief. Dit team zorgt voor het tonen van liederen en Powerpoint-presentaties tijdens de dienst op aangeven van de predikant en/of organist.

Het Beamteam is via email bereikbaar op dit adres: beamteamngk@yahoogroups.com