Kerkenraad

Wij geloven dat God de gemeente wil leiden via mensen die Hij door de Heilige Geest roept en toerust. De aanwijzing van deze broeders en zusters gebeurt bij ons na gebed en door verkiezingen. We kennen (naast de predikant) de ambten van ouderling en diaken. Zij hebben de taak om de gemeente voor te gaan en leiding te geven, zowel in geestelijk als in organisatorisch opzicht.

Binnen de kerkenraad zijn de taken verder verdeeld. De bestuurlijke ouderlingen houden zich, naast het participeren in het pastoraat, voornamelijk bezig met de dagelijkse leiding en typisch bestuurlijke zaken. De pastorale ouderlingen zijn medeverantwoordelijk voor het totale beleid, maar zijn voornamelijk actief in het pastoraat binnen de gemeente.

De ouderlingen werken samen met een aantal pastorale medewerkers. Ons kerkgenootschap heeft geen bezwaar tegen vrouwelijke ouderlingen en predikanten.

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de hulpverlening binnen en buiten de gemeente.

In haar taken krijgt de kerkenraad ondersteuning van een aantal commissies.

Zo kennen we de

  • Commissie van Beheer
  • Zendingscommissie
  • Jongerenraad

De kerkenraad wil in navolging van de Heer Jezus dienend leiding geven aan de gemeente. Hij is de Heer van de kerk, Zijn gemeente.

Informatie over het melden van misbruik in pastorale relaties in onze gemeente kunt u vinden via deze koppeling.