Jongerenraad

Op zondagmorgen

 • Crèche

Elke zondag worden de kinderen van 0 t/m 3 jaar in de crèche opgevangen. Er wordt samen gespeeld en gezellig een boekje voorgelezen.

 • Verteldienst

Elke zondag is er verteldienst voor de groepen 1 t/m 3. Daarnaast is er drie weken per maand verteldienst voor de groepen 4 t/m 6 en twee keer per maand voor groep 7 t/m 8. Op de verteldienst werkt men met de methode ‘Vertel het maar’. Doel is om de kinderen meer te vertrouwd te maken met wie God is door hen de verschillende verhalen uit de Bijbel te vertellen en samen te bidden en te zingen.

 • KidD

Vanaf de eerste klas van de middelbare school blijven jongeren in onze gemeente elke week in de kerkdienst. Om hen te helpen om de preek nog beter te begrijpen, is er elke zondag een KidD-praatje. Dit praatje is niet bedoeld als een vervanging van de preek, maar wil een inleiding op de preek geven die de jongeren helpt om deze beter te begrijpen.

Doordeweeks

 • Catechese

Tijdens catechisatie leren we meer over de Bijbel, en hoe we God daarin leren kennen. Daarnaast staan we stil bij de vraag wat het betekent om te geloven. De catechisaties zijn verdeeld over verschillende groepen en zijn vanaf september t/m Pasen iedere dinsdag in het Witte Kerkje.

 • JV 11-15

Tijdens de JV worden spelletjes gespeeld, is er tijd om elkaar beter te leren kennen en wordt het geloof met elkaar gedeeld. De JV komt zaterdagavond (om de week) van 19.30u-21.30 uur bij elkaar in het Bonifatius-huis.

 • JV 15+

Om de week op zaterdagavond komen de jongeren van 15 jaar en ouder bij elkaar in het Bonifatius-huis. Er is tijd om bij te kletsen, te lachen, spelletjes te doen en met elkaar over het geloof te praten. We beginnen om 20.00 uur en sluiten rond 22.00 uur weer af. Nieuwsgierig? Kijk op facebook.com/jvbreukelen

 • 20+ kring

Deze kring komt vijf keer per jaar bij elkaar op vrijdagavond en tijdens de avonden bespreken we samen geloof gerelateerde thema’s als: geluk, omgaan met andere religies, omgaan met de drukte van deze tijd, je plaats in de gemeente, etc.

Speciale diensten

 • Gezinsdiensten

Vanaf maart 2017 wordt er vijf keer per jaar een gezinsdienst op de zondagmorgen georganiseerd. Deze diensten zijn bedoeld voor het hele gezin en er is daarom tijdens deze diensten extra aandacht voor de kinderen, welke de hele dienst in de kerk blijven.

 • Kinderkerstfeest

Jaarlijks wordt er een kinderkerstfeest georganiseerd om samen met de kinderen nog eens extra stil te staan bij dit geweldige feest.

Jaarlijkse activiteiten

 • Voetbaltoernooi

Elk jaar wordt er vanuit onze kerk een voetbaltoernooi georganiseerd voor alle jeugdverenigingen uit de regio (Breukelen, Maarssen, Utrecht, Loenen, Kockengen, Weesp/Nigtevecht). De jongeren die aan het toernooi deelnemen zijn tussen de 11 en 18 jaar.

 • Toerustingsavonden voor jeugdwerkers

Als kerk vinden we het heel belangrijk om te investeren in onze jongeren. Daarom willen we iedereen die hierin een taak heeft ook ondersteunen. Om die reden organiseren we jaarlijks twee keer een toerustingsavond, waarin we ook ruimte nemen voor ontmoeting en teambuilding. Daarnaast behandelen we verschillende thema’s die ons verder helpen bij de praktische invulling van het jeugdwerk.

Jeugdactiviteiten die door de kerk worden ondersteund

 • Zomerkampen

Een week vol sport- en spelactiviteiten, verdieping in Bijbelse thema’s en plezier hebben met jongeren uit verschillende kerken in de regio. Het kleine kamp is voor jongeren van 9 t/m 12 jaar en het grote kamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Voor meer informatie: www.zomerkampenrayonutrecht.nl.

Contactpersoon voor de Jongerenraad is Marit van Voornveld.