Financiën

Onze kerk is geheel afhankelijk van de bijdragen die door gemeenteleden worden gedaan; via de wekelijkse collectes, via de vaste vrijwillige bijdragen, extra giften en de bijdragen voor zendingswerk, evangelisatie en het werk van ds. Sukrit Roy in India.

De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is de vaste vrijwillige bijdrage. We gaan er graag van uit dat ieder belijdend lid van de gemeente ook financieel wil bijdragen aan het in stand houden van de gemeente zelf. Hoeveel die bijdrage is, is gebaseerd op het principe dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. De gemeente kent hiervoor een ruwe richtlijn, gerelateerd aan het bruto inkomen. Meer daarover is te vinden in het adressen- en informatieboekje, dat jaarlijks door de gemeente wordt uitgegeven.

De verschillende rekeningnummers die gebruikt worden zijn:

  • Kerk: NL51 INGB 0000 3666 35 / NL18 RABO 0304 6285 22                                 (t.n.v. Ned. Geref. Kerk Breukelen)
  • Diaconie: NL94 INGB 0000 6572 49                                                                             (t.n.v. Diaconie Ned. Geref. Kerk)
  • Zending: NL92 INGB 0002 9510 44                                                                               (t.n.v. Zending Ned. Geref. Kerk)
  • Sukrit Roy: NL11 INGB 0002 3781 65                                                                       (t.n.v. Zending India ds. Roy Ned. Geref. Kerk)

Deze rekeningnummers zijn ook in het adressen- en informatieboekje te vinden.

Voor de wekelijkse collecte zijn bij de penningmeester van de gemeente collectebonnen verkrijgbaar in sets van 20 stuks, in drie verschillende waarden:

20 x € 0,75 = € 15,-

20 x € 1,25 = € 25,-

20 x € 2,50 = € 50,-

Zie ook het kopje ANBI op onze website.