Onze gemeente

samenkomstDe Nederlandse Gereformeerde Kerk van Breukelen is een groeiende en dynamische gemeente met ongeveer 250 leden. Het karakter is misschien het best te omschrijven als een mix van reformatorisch en evangelisch. Dat hoor je in de preken en de muziek. Opvallend is het grote aantal jongeren. Op zondagmorgen bijvoorbeeld zit de crèche vol baby’s en peuters. Natuurlijk heeft de kerk ook oudere leden, tot in de negentig jaar zelfs. Samen delen we het geloof van nieuw leven in Jezus Christus. Centraal staat de zondagse samenkomst met daarna ruime tijd voor ontmoeting bij de koffie.

Verder functioneert de gemeente in de week in kleine groepen. Dat kan zijn voor Bijbelstudie, gebed, samen eten (zoals bij Youth Alpha) of groeigroepen.