Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer is belast met het onderhoud en beheer van de gebouwen (het kerkgebouw zelf, maar ook de pastorie). Ook beheert de CvB de financiële zaken van de kerk, inclusief een jaarverslag en een begroting voor het komende jaar. De belangrijkste bron van inkomsten van onze kerk zijn de vaste vrijwillige bijdragen (VVB). Daaruit worden de vaste lasten betaald, zoals de kosten van de predikant, verlichting, verwarming en onderhoud van het kerkgebouw. Voor die VVB zijn door de gemeente richtlijnen opgesteld, die te vinden zijn in het adressen- en informatieboekje van de gemeente dat jaarlijks wordt uitgegeven. Voor haar werk is de CvB verantwoording schuldig aan de Kerkenraad.

Contactpersoon en voorzitter voor de CvB is Jasper Vonk.