AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook voor kerken en diaconieën heeft dit gevolgen.

Kerk en AVG

Kerken vallen ook onder de AVG. Dat betekent dat kerken bewust en zorgvuldig zullen moeten omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Het is daarom belangrijk dat iedereen die in de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, op de hoogte is van de nieuwe regelgeving.

Waar gaan de regels over?

De AVG gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Dit zijn die gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een of meer personen. Denk dan aan namen, adressen, foto’s op websites, maar ook aan bepaalde persoonskenmerken. En die gegevens spelen in allerlei situaties een rol, zoals bijvoorbeeld bij:

  • het sturen van een rekening voor collectebonnen.
  • het sturen van e-mails naar een kring of de gemeente.
  • het maken van aantekeningen tijdens een bezoek, bedoeld om in een dossier op te nemen.
  • het noemen van verjaardagen of zieken in het kerkblad of tijdens de dienst.
  • het delen van het kerkblad via de website.
  • het uitzenden van kerkdiensten via het internet.

Het gaat dus om al die handelingen met gegevens die tot een persoon te herleiden zijn. Dergelijke persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan leden binnen de eigen kerkelijke gemeente. Maar voor het verstrekken van persoonsgegevens buiten eigen kerk is echter vooraf toestemming nodig. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat NAW-gegevens niet zomaar op de website van de kerk mogen staan.

Lees hier het Privacystatement van NGK Breukelen.

.