Welkom

ingangWelkom op de site van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Breukelen. Voor gemeenteleden de plek met alle actuele informatie over de gemeente. Voor gasten een plek om zich te oriënteren en vast een beetje kennis te maken. Maar we hopen u natuurlijk vooral daadwerkelijk in ons midden te ontmoeten! Het Witte Kerkje vindt u aan de Dillenburgstraat nummer 8, 3621 EE te Breukelen.


De zondagsochtenddiensten worden iedere zondag om 10:00 online uitgezonden. Deze diensten, en de overige diensten die vanuit het Witte Kerkje komen, zijn te bekijken en te beluisteren via
deze link.


Gemeentenieuws
In het afgelopen Gemeentenieuws heeft u kunnen lezen over twee rapporten die op de landelijke synode zijn besproken. U kunt deze rapporten hier inzien: ‘Rapport Richting en Ruimte‘, de ‘Leeswijzer en samenvatting‘ bij dit rapport en het rapport ‘Predikant, geroepen om te dienen‘.

Samen naar één kerk
Na de verdrietige scheuring in 1967 komen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) weer nader tot elkaar, groeiende naar een hereniging. Een dankbaar feit! In deze digitale folder kunt u de belangrijkste beslissingen van beide moderamina lezen.

Heeft u vragen die niet door deze site worden beantwoord? Mail die dan naar redactie.ngkbreukelen@gmail.com.

Als kerk zijn wij ook te vinden op Facebook en Twitter!

Wij willen een veilige kerk zijn. Als u behoefte hebt aan een gesprek met onze vertrouwenspersonen of meer informatie wilt, klik dan op het logo. Als u kennis wilt nemen van het beleid dat wij als kerk ontwikkeld hebben of de gedragscode wilt lezen, dan kunt u hier klikken