Vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook! Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt, helaas, misbruik voor.

Als gemeente hebben we interne vertrouwenspersonen (IVP’s) aangesteld. Als iemand in de gemeente behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom misbruik, dan kan contact worden opgenomen met