Evangelisatie commissie

De NGK Breukelen is haar omgeving tot zegen wanneer zij mensen in contact brengt met het Evangelie van Jezus Christus. Vanuit de liefde en de bewogenheid van Christus wil onze gemeente met hen betrokken zijn en investeren in contact. Het doel van deze inspanning is een groeiende relatie met God, met zijn Woord en met zijn gemeente.
Evangelisatie is een roeping voor de hele gemeente.

Daarom wil de evangelisatiecommissie de betrokkenheid en talenten van de gemeente gebruiken en stimuleren. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in Alpha-cursussen (zie http://www.alphacursus.nl/), activiteiten voor de buurt (voorjaarsmarkt en buurtbarbecue) en vakantiefeesten voor kinderen, bijvoorbeeld het AllesKidz-feest.
Meer informatie kunt u opvragen via info@ngkbreukelen.nl

Vrijwillige bijdragen voor activiteiten m.b.t. evangelisatie kunnen worden overgemaakt op rekening NL83 INGB 0003 2302 75 ten name van Penningmeester Evangelisatie NGK Breukelen.